آرشیو روزانه: ۲۰/۰۲/۱۴۰۲

کاربرد پارچه های برزنتی در ایجاد کمپ های امداد و نجات:

چادر برزنتی 1

پارچه های برزنتی در ایجاد کمپ های امداد و نجات پارچه های برزنتی در ایجاد کمپ های امدادی: کمپ های امدادی به دلیل نیاز به سرعت و آسانی در نصب و استفاده، از پارچه ها و چادرهای برزنتی به عنوان متریالی اصلی برای ساختار استفاده می‌کنند. در این مقاله به برخی از دلایل استفاده از […]

تماس تلفنی