آرشیو روزانه: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱

همه چیز درباره پارچه برزنتی فلامت

اترس چادر

بررسی ساختار پارچه برزنتی فلامت پارچه برزنت فلامت به عنوان یکی از محبوب ترین پارچه های شناخته می شود. این پارچه در بسیاری از کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. پارچه های مذکور به دارا بودن بیشترین میزان کیفیت در بافت و استحکام شناخته می شود. در ساختار و باطت این نوع پارچه های […]

تماس تلفنی