آرشیو روزانه: ۰۶/۰۵/۱۴۰۱

معرفی و بررسی مزایا پارچه برزنت آسفالتی

شهر چادر

درباره پارچه برزنت آسفالتی  پارچه برزنت آسفالتی یکی از مقاوم ترین مستحکم ترین انواع پارچه های برزنتی به شمار می رود. با در نظر داشتن ساختار سنگین این نوع پارچه دور از انتظار نیست که جه کاربرد های حساس ترین مورد استفاده قرار گیرد. در ساختار و تولید این نوع پارچه، از ماده جوت استفاده […]

تماس تلفنی